הצהרת פרטיות

• בשום מקרה לא תספק הנהלת האתר ומפעיליה מידע הקשור לפרטי הקשר האישיים של המשתמש באתר, כגון ; כתובת דואר אלקטרוני, כתובת (למעט עיר), שם או מספר טלפון ללא קבלת הסכמה מראש של המשתמש, זאת למעט במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים כאשר מידע זה רלבנטי.
 
• כל מידע אחר שיוזן על ידי המשתמש בעת רישומו לאתר (כגון עיסוקו, מצבו המשפחתי וכו') לא יופיע באתר אלא אם כן יצוין במפורש אחרת.
 
• להנהלת האתר זכות להעביר לצד ג' מידע מצטבר כלשהו אודות המשתמשים (גולשים ונרשמים) בו.
 
• יתכן כי ייעשה שימוש בפרטי משתמש לצרכי פילוח פרסומי והפניית מסרים אישיים אליו, המתאימים לנתוניו, זאת כל עוד לא יימסרו פרטים ספציפיים אודותיו לצד ג', כמפורט בסעיף 1 הנ"ל.
 
• המשתמש יוכל לבקש למחוק עצמו ממאגר המידע המוחזק על ידי האתר וזו על ידי פנייה מסודרת להנהלת האתר.

אתר "SexyDress" נעזר בשירות סליקה אינטרנטית של PayPal. מדובר בחברה בינלאומית, מוכרת ואמינה המאפשרת ללקוחות לשלם דרכם במגוון אתרי מסחר שונים, מבלי לחשוף את פרטיהם לבעלי העסק, ומציעה לאנשי עסקים  אפשרויות להטמעת מנגנון הסליקה שלהם באתר.

כל פרטי האשראי המוזנים באתר לא נשמרים באתר או בשרת חיצוני ונמחקים לחלוטין ברגע בו התשלום התבצע.

לצוות האתר אין גישה כלל למספר כרטיס האשראי של לקוחות האתר.


SexyDress © כל הזכויות שמורות.
Powered by nopCommerce